Podział komunikowania
na piekarskiej pielgrzymce

mężczyzn i młodzieńców
27 maj 2018

 

„RAJSKI PLAC” 
(w wyznaczonych godzinach)

08.00 – 09.30
szaf. Jerzy Zemelka
szaf. Leszek Nowogórski

9.30 – 11.00
szaf. Wojciech Biedacha
szaf. Joachim Rzepka

11.00 – 12.30
szaf. Henryk Hachol
szaf. Krzysztof Piechaczek

12.30 – 14.00
szaf. Norbert Stawski
szaf. Krzysztof Pawełczyk


„STAŁE KAPLICE” 
(podczas mszy)


Stacja V (1 na mapie)

szaf. Tomasz Michalski
szaf. Paweł Adamczyk
szaf. Henryk Bujoczek

Stacja VI  (2 na mapie)

dk. Sowula
szaf. Ryszard Karcz
szaf. Wojciech Blicharski

Stacja VII  (4 na mapie)

dk. Rzepka
szaf. Tomasz Jaksik
szaf. Marcin Porcek

 

Stacja VIII  (6 na mapie)

dk. Gojny
szaf. Janusz Górka
szaf. Jan Borys


Stacja IX  (7 na mapie)

dk. Orzechowski
szaf. Mariusz Respondek
szaf. Piotr Blachowski

Stacja X  (8 na mapie)

szaf. Stanisław Janowiec
szaf. Olek Matusek
szaf. Ryszard Ścieszka

Stacja XIV  (3 na mapie)

szaf. Andrzej Słaboń
szaf. Przemysław Guzior
szaf. Grzegorz Olszewski

św. Helena  (9 na mapie)

szaf. Marek Michalik
szaf. Sławomir Jędrzejczyk

Wieczernik  (10 na mapie)

dk. Urbański
szaf. Rafał Pierończy

Grób Maryi  (5 na mapie)

szaf. Tomasz Wrona
szaf. Tomasz Piecuch

Kaplica Różańcowa nr II  (11 na mapie)

ak. Wojtała
szaf. Krzysztof Mikunda

Kaplica Różańcowa nr III  (12 na mapie)

ak. Stuchlik
szaf. Łukasz Śmietana

Kamienny Krzyż  (13 na mapie)

szaf. Jarosław Tesluk
szaf. Marek Syrkiewicz
szaf. Marek Paradowski
szaf. Dariusz Szczotka
 MAPA „WZGÓRZA KALWARYJSKIEGO” 

 

Zbiórka nadzwyczajnych szafarzy przy probostwie
o godzinie 8.30. W salce zakładamy alby oraz białe cingulum
i przechodzimy pod Bazylikę ok. godziny 9.00, aby formować
procesję i ograniczyć "ruch wiernych" przy Bazylice.

Proszę pamiętać, że zabieramy ze sobą testimonia i puryfikaterze.
Jeśli ktoś ma taką możliwość, niech zabierze z parafii
podpisaną głęboką patenę lub puszkę, aby w przypadku braku
"puszek piekarskich", także móc komunikować.

Gorąca prośba, aby stosować się do zaleceń organizatorów pielgrzymki.
Dotyczy to w szczególności informacji o miejscu komunikowania, 
które zostanie przydzielone osobom nie zapisanym do stałych kaplic. 
Podział nastąpi w Kościele Kalwaryjskim po przybyciu na wzgórze.

Po zakończeniu komunikowania, wracamy z puszkami 
do Kościoła Kalwaryjskiego, gdzie nastąpi puryfikacja. 
Następnie już z pustymi puszkami będziemy formować
procesję wyjścia na zakończenie eucharystii.
 

Osoby, zapisane do komunikowania na Rajskim Placu,
zmieniają swoich kolegów w wyznaczonej godzinie.

Do zobaczenia w Piekarach!