Pierwsza Niedziela Adwentu

Iz 2,1-5.

Ps 122(121),1-2.4-5.6-7.8-9.

Rz 13,11-14.

Mt 24,37-44.

Liturgia dnia Aplikacja mobilna